De overheid investeert 200 miljoen in biobased bouwen

De Nederlandse overheid zet hard in op de bevordering van biobased bouwen, met een investering van 200 miljoen euro om grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren. Biobased bouwen is een veelbelovende aanpak om de milieu-impact de bouw te verminderen, met lagere CO2-uitstoot en minder gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen, omdat biobased materialen steeds weer aangroeien.

De ambitieuze aanpak van de overheid voor biobased materialen

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) heeft als doel een nieuwe markt te creëren voor grootschalige verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Dit biedt niet alleen perspectief voor boeren op een duurzaam verdienmodel, maar voorziet bouwers ook van voldoende duurzame materialen, terwijl het bijdraagt aan een duurzame economie.

Er wordt flink geïnvesteerd in bio based bouwen

Minister Hugo de Jonge van BZK benadrukt het belang van deze investering om de markt te stimuleren: “De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt. Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de aanemer en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.”

 

Hoeveel subsidie?

De hoogte van de extra subsidie is afhankelijk van het type product. Zo is voor gevelisolatie een subsidie van € 6 per m2 beschikbaar, terwijl dat voor bodemisolatie € 1 per m2 is.

  • Vloerisolatie € 2 per m2
  • Bodemisolatie € 1 per m2
  • Spouwmuurisolatie € 1,50 per m2
  • Gevelisolatie € 6 per m2
  • Dakisolatie € 5 per m2

Biobased isolatiemateriaal voor particulieren

Om dit doel te bereiken, is het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers heel belangrijk. Het plan introduceert een breed palet aan maatregelen, waaronder het stimuleren van de vraag naar biobased isolatiematerialen door aanscherping van milieuprestatie-eisen voor gebouwen, met zwaardere sturing op CO2. Subsidieregelingen voor woningeigenaren worden aangepast met financiële stimulansen voor biobased isolatie. In de infrasector gaat de overheid milieuprestaties nadrukkelijker belonen en sturen op biobased innovaties via stimuleringsregelingen. Financiële steun wordt ook verleend aan de verwerkende industrie, met een regeling om biobased productiefaciliteiten op te zetten.

 

Bij een Gutex plaat van 20 cm heeft warmte 9 uur nodig om naar binnen te komen of in naar buiten te gaan in de winter. Bij Glaswol is dit ongeveer 3,5 uur. Biobased isolatiemateriaal houdt warmte 257% langer binnen of buiten dan Glaswol.

Bio-based

Waar is het van gemaakt?

Biobased bouwmaterialen, gemaakt van dierlijk materiaal of ecologisch verantwoord geteelde planten, schimmels en bacteriën, bieden verschillende voordelen. Ze nemen CO2 op tijdens het groeiproces, slaan deze langdurig op in het bouwmateriaal en zijn afkomstig van regeneratieve teelt die de ecologische gezondheid van de oogstlocatie waarborgt. Daarnaast groeien ze binnen 100 jaar na oogst weer aan en zijn ze herbruikbaar als grondstof in nieuwe bouwmaterialen of in de natuur.

Prefab is de oplossing

Naast CO2-opslag bieden biobased materialen hergroeibaarheid, recyclebaarheid en een licht gewicht. Ze verminderen vervoersbewegingen door prefabricagemogelijkheden, wat resulteert in minder bewerking op de bouwplaats en lagere uitstoot van stoffen en afval tijdens het bouwproces. De prefab-opties verminderen tot 60% van de vervoersbewegingen, tot 80% van de energie op de bouwlocatie, en tot zelfs 90% van het afval dat wordt verwerkt op de bouwlocatie. Daarnaast verkorten ze de bouwtijd drastisch, wat bijdraagt aan de snelheid van het bouwen van nieuwe woningen.

Prefab dakopbouw

Prefab is de oplossing

Naast CO2-opslag bieden biobased materialen hergroeibaarheid, recyclebaarheid en een licht gewicht. Ze verminderen vervoersbewegingen door prefabricagemogelijkheden, wat resulteert in minder bewerking op de bouwplaats en lagere uitstoot van stoffen en afval tijdens het bouwproces. De prefab-opties verminderen tot 60% van de vervoersbewegingen, tot 80% van de energie op de bouwlocatie, en tot zelfs 90% van het afval dat wordt verwerkt op de bouwlocatie. Daarnaast verkorten ze de bouwtijd drastisch, wat bijdraagt aan de snelheid van het bouwen van nieuwe woningen.

Prefabmaat draagt een steentje bij

In de komende jaren staat Nederland voor grote uitdagingen op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud van gebouwen en infrastructuur. Tegelijkertijd is er een dringende behoefte om de uitstoot van CO2 en stikstof te verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Biobased bouwen wordt gezien als een sleutelelement om deze doelen te bereiken, door gebruik te maken van duurzame grondstoffen die steeds opnieuw aangroeien, zoals vlas, hennep, olifantsgras en stro.

De overheid activeert biobased bouwen in 2024

Het ministerie van BZK speelt een leidende rol in het stimuleren van biobased bouwen. Naast het opzetten van ketens werkt het ministerie aan het aanscherpen van milieuprestatie-eisen, het instellen van financiële bonussen in subsidieregelingen voor biobased isolatie, en het stellen van ambitieuze uitvragen voor biobased bouwen in Woondeals. Building Balance neemt de praktische uitvoering op zich door ketens te faciliteren, kennis te verspreiden en bouwers te trainen.

 

Kortom, de Nederlandse overheid zet zich actief in om biobased bouwen te bevorderen, met een ambitieus plan en een aanzienlijke investering. Door ketens op te zetten, vraag te stimuleren, en samen te werken met diverse stakeholders, hoopt de overheid een duurzame, circulaire markt voor biobased bouwmaterialen te creëren en daarmee bij te dragen aan milieudoelen en een gezonde leefomgeving voor de toekomst.

 

Bij Prefabmaat denken we aan de toekomst, ook in de kleinschalige bouw is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidies voor biobased bouwen. Duurzame materialen en groene daken zijn de voornaamste producten waar wij bij kunnen helpen. We vertellen je graag meer.

 

Interessant?
Deel ons bericht